Подела индустријске соли за потребе стамбених зграда на територији ГО Звездара вршиће се у седиштима звездарских месних заједница од четвртка, 29.11.2012.

Со се може преузети у току радног времена техничких секретара месних заједница (понедељком, средом и петком од 08:00 до 16:00, а уторком и четвртком од 12:00 до 20:00 сати).

При преузимање индустријске соли потребно је понети личну карту на увид и јавити се у месну заједницу на чијој територији се налази стамбена зграда.