Градска општини Звездара је у среду, 14.11.2018. реализовала поделу пакета животних намирница за 250 породица слабијег имовинског стања које се налазе на активној евиденцији Градске општине Звездара, будући да су се током ове буџетске године обраћале за помоћ Општини.

Подела 200 пакета реализована је у Месној заједници Зелено брдо где је прве пакете грађанима уручио Милош Игњатовић, председник Градске општине Звездара поручивши им да је уручена помоћ симболична, али пре свега знак да Општина брине и мисли на породице које живе тешко. Због доступности грађанима у стању социјалне потребе и отежаног кретања, 50 пакета је уручено у Месној заједници у Устаничкој улици.

Средства у буџету за набавку 250 пакета хране су планирана у 2018.години, у складу са статутарним надлежностима градских општина, као помоћ и подршка у натури грађанима са инвалидитетом, једнородитељским и породицама где су родитељи незапослени, старијим и немоћним лицима са ниским приходима као и лицима која живе у самачким домаћинствима без породичног старања. Сви пакети су истог садржаја.