На основу Уредбе о мерама за време ванредног стања (Службени гласник Републике Србије, број 31/20) и Наредби о забрани кретања,, грађани Градске општине Звездара, којима је неопходно кретање за време полицијског часа, могу се обратити Општинској управи подношењем Захтева за кретање лица за време забране кретања.

Захтев могу поднети лица којима је потребно кретање за време полицијског часа уколико је разлог пружање услуга личног пратиоца детета, персоналог асистента,  неге и помоћи у кућним условима или друга непосредно договорена помоћ између два лица као егистенцијалне подршке лицу које је функционално зависно и/или живи без породичног старања. Захтеви мора да буду рестриктивни и оправдани.

Према упутству Министарства рада, запошљавања, борачке и социјалне заштите, захтеви за кретање којима је разлог виђење детета (према судској пресуди) неће се разматрати из разлога што исто представља епидемиолошки ризик као ни захтеви лица која имају навршених 65 година живота, из разлога што је наведеним лицима уведена општа забрана кретања.

Захтеви са скенираном медицинском документацијом, којим потврђују разлог за издавање дозволе за кретање, и са скенираним или фотографисаним Захтевом за кретање физичких лица за време забране кретања (документ у прилогу овог текста) подносе се електронским путем на електронску адресу: prijava.kretanja@zvezdara.org.rs или преко апликације Viber на број телефона 063 8641 456. Све додатне информације могу се добити путем телефона на број 066 290 378 сваког дана од 9,00 до 12,00 часова. Градској општини Звзедаре захтеве подносе лица која имају регулисано пребивалиште/боравиште на територији ове општине.

Захтеви се прослеђују Министарству рада, запошљавања, борачке и социјалне заштите које ће разматрати и оцењивати оправданост захтева на основу медицинске документације из које се недвосмислено може утврдити да је особа којој се пружа помоћ функциионално зависна.

Непосредно договорена помоћ између два лица наведених у овом  захтеву преузимају ризике који постоје за њихово здравље током пружања подршке у време ванредног стања. Подношењем захтева обе стране су сагласне да се њихови лични подаци проследе надлежном Министарству у оквиру прописане процедуре.

Лица којима је потребна потврда о кретању, довољно је да поднесу једном захтев а, по одобрењу Министарства, Општина ће издавати потврде за кретање на дневном  или, уколико је потребно, на недељном нивоу.

Потврде ће се издавати, уз претходно одобрења Министарства  искључиво за потребе кретања у време трајања полицијског часа, у наведеном времену и дану, и у друге сврхе не може да се користи.

Захтев за кретање физичких лица за време забране кретања1