Први интерсекторски састанак мреже актера усмерене ка детету одржан је 14. марта 2016. у Општини Звездара.

Састанак је реализован у оквиру пројекта „Умрежавање у функцији подршке раном развоју ромске деце и оснаживања породице” чији је циљ побољшање квалитета живота ромских породица и деце раног узраста кроз јачање капацитета локалних система бриге о деци и њихово умрежавање. Специфични циљ пројекта је успостављање основа за унапређену бригу о деци из ромске популације кроз умрежавање и пренос добре праксе у области подршке деци и породици.

Циљ умрежавања је стварање флексибилног модела сарадње актера, осмишљеног према конкретним потребама и околностима деце у нашој локалној заједници, јер овакав модел већ успешно функционише у Новом Саду од 2014. године и окупља преко 30 актера (Актери на локалном нивоу: локалне самоуправе, систем социјалне заштите, образовања и здравства, полиције и правосуђа, академска заједница, као и цивилно друштво).

На састанку који је одржан у Општини Звездара присутне је, у име организатора, са пројектом и његовим циљевима упознала Славица Лола Васић, извршна директорка Дечијег центра „Мали Принц”, а након тога је Миленка Обрадовић представила новосадску интерсекторску мрежу за децу НСМЕДЕ Центар за производњу знања и вештина из Новог Сада.

Након овога, на састанку је анализиран постојећи системи бриге о деци на општини Звездара и у граду Београду са акцентом на ромску децу и децу из других рањивих друштвених група: Предложена су решења која у наредном периоду могу да унапреде већ постојећи систем, али су договорени и наредни кораци и даља сарадња на општини.