Председник Градске општине Звездара Милош Игњатотовић и Синиша Кнежевић, представник Националне службе за запошљавање су у понедељак, 15.5. у Општини Звездара, потписали Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2017.годину.

Споразум дефинише међусобна права и обавезе између Националне службе за запошљавање и Градске општине Звездара у финансирању и реализацији програма или мера активне политике запошљавања предвиђених Локалним акционим планом запошљавања за 2017. годину.

Програми које ће заједнички финансирати Општина и Национална служба односе се на субвенције за самозапошљавање, стручну праксу и јавне радове, за чију су реализацију обезбеђена средства у укупном износу од 5.272.726,00 динара.

Потписивањем Споразума се постављају услови за систематско и организовано решавање проблема незапослености на Звездари.