Градска општина Звездара је са 115.000,00 динара финансијски помогла свим основним школама на својој територији у изради неопходног правилника и акта о безбедности, процени ризика, као и здравља на радном месту.

Поред овога, у оквиру инвестиционог улагања у основне школе, у Основној школи „Јелена Ћетковић” су започети радови на адаптацији и санацији мокрих чворова и реконструкцији громобранске инсталације. Вредност радова, који треба да буду завршени до краја 2010. године, износи 3.500.000,00 динара.