Ученици завршних разреда звездарских средњих школа имали су прилику да се упознају са  неколико профила занимања за која образовање пружа Висока школа  социјалног рада у Београду, а која је данас представила свој програм рада у великој сали ГО Звездара.

Прва приватна самостална академска институција акредитована за студентске програме: социјални рад, окупациону терапију и логопедију даје младим људима могућност стицања звања: дипломирани социјални радник, терапеут или логопед  са 240 ЕСПБ или мастер социјални радник, терапеут и логопед са 300ЕСПБ, а предност у њиховом раду је пружање могућности праксе током студија, као и широк спектар потреба за овим занимањима.

Поред теоријског знања, обезбеђена је и вишемесечна пракса у преко 50 институција, клиника, организација, центара за социјални рад, домова здравља, домова за старе, локалних управа.., са којима је потписан споразум о сарадњи.

Ова високошколска институција налази се на Теразијама, а током априла и маја је предуписни рок.

За ближе информације адреса сајта:

www.asp.edu.rs