Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ“ угостила је делегацију седморо директора средњих стручних школа из Шведске.

Гости из Шведске су показали интересовање за учешће Грађевинске техничке школе као партнера у заједничким пројектима које финансира Европска унија. Пројекти би укључивали посете наставника Шведској и шведских наставника Грађевинској техничкој школи, да би се упоредили програми и разменила искуства у примени облика и метода рада, што би допринело унапређивању постојећих система. Исто тако, заинтересовани су и за размену ученика. Боравак у некој од шведских школа било би драгоцено искуство за ученике ове школе, које би проширило њихове видике, не само у образовном, већ и у културном и социјалном смислу.

Шведски образовни систем се унеколико разликује од нашег. Основно образовање траје девет година, након кога ученици бирају да ли ће наставити образовање у гимназијама или у средњим стручним школама. Стручно образовање траје три године, а ученици имају проходност и на факултете, уколико желе да наставе школовање. У том случају, међутим, у школи се опредељују за већи број часова општеобразовних предмета.

Основни предмети у свакој школи су шведски језик и математика, а остале општеобразовне предмете ученици бирају према својим афинитетима или амбицијама за наставак образовања.  Државне (они их зову општинске) и приватне школе су изједначене пред законом и потпуно бесплатне за ученике, укључујући и бесплатне уџбенике. Приватне школе плаћа држава, према броју уписаних ученика.

У стручним школама образују се различити профили из различитих подручја рада, па под истим кровом уче фризери, аутомеханичари, возачи и зидари, на пример. Имају по тридесетак ученика у одељењима и углавном немају проблема са попуњеношћу капацитета стручних школа, јер су занати у Шведској добро плаћени.

Држава велику пажњу посвећује родној равноправности и подједнакој заступљености полова у различитим занимањима, па ће, рецимо, жена која је завршила аутомеханичарски или зидарски занат, када се запосли, имати већу плату од својих мушких колега. Иста је ситуација уколико се мушкарац запошљава у струкама које се сматрају традиционално женским, као што су фризери. Удео практичног рада у стручним школама је значајан. Око 70% програма реализује се у предузећима, што такође финансира држава. Програм општеобразовних предмета се прилагођава струци за коју се ученик образује.

У неформалном делу састанка, домаћини су своје госте провели кроз школску зграду, показали им кабинете и ученичке радове и похвалили се дугом традицијом школе и њеном опремљеношћу.

Размењена су искуства са шведским колегама и заједнички закључено  да су, иако постоје одређене разлике у образовним системима, изазови са којима се сусрећу заједнички- недовољна мотивисаност ученика и незадовољавјући положај просветних радника у друштву.

На крају пријатног дружења, размењени су контакти, а обе стране су још једном нагласиле да се радују скорашњим пројектима и будућој сарадњи.