На предлог Светске здравствене организације, канцеларије у Београду, Комисију за родну равноправност председника ГО Звездара су ове недеље посетиле Isabel Yordi Aguirra, консултанткиња СЗО и локална консултанткиња проф. др Бојана Матејић.

Циљ посете био је да се уради ситуациона анализа на тему улоге и функционисања Комиисије за родну равноправност, као и локалног савета за здравље по питању људских права, права пацијената и родно сензитивних политика кроз призму стратегије Health 2020, коју је потписала и наша земља.

У двочасовном разговору чланице и чланови Комисије представили су активности и позитивна искуства у раду Комисије и Савета за здравље на нивоу наше општине као локалне заједнице.

Представнице СЗО показале су задовољство начином рада, повезаношћу и духом који влада у тиму који чине представници звездарских институција и НВО, а на крају је договорено да КРР пошаље извештај о десетогодишњем раду, који би ушао у званични извештај посете, а служиће и за евентуалне предлоге пројеката које ће планирати СЗО.