Поводом успешног рада Мобилног тима за инклузију Рома, Градску општину Звездара посетили су високи представници Делегације Европске Уније у Србији у саставу: Константинос Ниафас  саветник Директората Европске комисије за суседске политике и преговоре о проширењу, Јан Балаш, експерт  из Словачке при мисији ЕУ и Мирјана Максимовић, пројектни менаџер за социјалну инклузију и права мањина при Делегацији ЕУ, који се баве проценом стања у области инклузије Рома у оквиру поглавља 23 у преговорима за чланство у ЕУ.

Састанку, одржаном 12. јула, присуствовали су председник ГО Звездара Милош Игњатовић, члан Већа Ненад Николић, као и чланови Мобилног тима за инклузију Рома Градске општине Звездара: координатор Славко Јовановић , руководилац Центра за социјални рад-одељење Звездара Дубравка Гавриловић, Маја Синобад из Националне службе за запошљавање,  педагошки асистент Бранко Митровић,  шеф Одсека за социјалну заштиту Радмила Урошевић, саветник за имплементацију стратешког плана развоја ЗлаткоПетрин и Димитрије Петров из Одсека за социјалну заштиту ГО Звездара.

Током састанка размењена су значајна искуства у области побољшања положаја Рома, како на локалном тако и на националном нивоу, а представници Градске општине Звездара изнели су сугестије о томе шта би све требало да се учини и на који начин ЕУ може да помогне Србији како би инклузија Рома била што потпунија.

Највише речи је било о пружању подршке и помоћи ромској популацији у области становања, запошљавања и образовања као кључним компонентама њихове квалитетне и одрживе социјализације и инклузије у заједницу као и усвајања проактивног односа самих Рома и Ромкиња у решавању свих егзистенцијалих проблема.

Општина Звездара годинама бави побољшањем живота Рома,  а протекле две године ради по усвојеном Локалном акционом плану од 2015 – 2020. године.

Општина  је ове године одвојила око милион динара за удружења Рома и учествовала на два ЕУ конкурса. Од тога је добила један пројекат у вредности од 136.000 евра намењених превенцији осипања ромске деце из школског система, у којем  Општина суфинансира 10% средстава, а у други пројекат, који спроводи у сарадњи са Градом Београдом је уложила 2.000.000 динара за пројектовање канализације, правно-едукативног центра и објекта за социјално становање

Од 2014. Општина Звездара је реализовала је три пројекта финансирана од стране међународних донатора,  везаних за Роме: ТАРИ – мобилни тим, ЕУ-УНОПС – запошљавање Рома (12 Рома прошло едукацију за занате и добило опрему за рад, 31 прошло обуку за активно тражење посла), ОЕБС – СИДА- подељен грађевински материјал за 24 породице и урађени пројекти препарцелације за 17 ромских породица, израђен приручник за Роме на тему озакоњења објеката.