Председник Градске општине Звездара Милош Игњатовић и директори основних школа са Звездаре потписали су данас у Општини Меморандум о сарадњи у оквиру пројекта „Међусекторски механизам за спречавање прекида школовања и смањење раног напуштања школе на Звездари“, финансираног од стране Европске уније.

Овим меморандумом се предвиђа успостављање механизма за спречавање напуштања школовања деце која нередовно похађају наставу или су у ризику од осипања. Тај механизам подразумева координирање мера подршке деци и њиховим породицама кроз допунске индивидуалне часове, доделу школског прибора, унапређење запошљивости родитеља кроз завршетак основне школе или заната,  подршку међусекторског тима стручњака – психолога, педагога, здравственог ментора, ментора за тражење посла, подршку Центра за социјални рад.

Пројекат „Међусекторски механизам за спречавање прекида школовања и смањење раног напуштања школе на Звездари“ спроводи Градска општина Звездара у партнерству са Националним саветом ромске националне мањине Србије, а финансиран је од стране Европске уније. Укупна вредност пројекта је 137.000 евра и реализација траје две године, тј. до јуна 2019. године.