Споразум о сарадњи између Скупштине Градске општине Звездара и Екуменске хуманитарне организације (ЕХО) из Новог Сада су у понедељак, 3.7.2019. у Хотелу Hyatt у Београду потписали председник Градске општине Звездара Милош Игњатовић и Tilda Gyenge Slifka, директорка Екуменске хуманитарне организације. Потписивању Споразума присуствовао је и Синиша Маринковић, саветник председника ГО Звездара за питања националних мањина.

Споразум о сарадњи је потписан у складу са Јавним позивом за одабир партнерских општина и градова (ЈЛС) у којима ће се имплементирати активности пројекта „Социјална инклузија Рома и других осетљивих група у Србији 2019 – 2022“.

Предмет јавног позива, који је усклађен са Стратегијом за инклузију Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године, је одабир до 10 (десет) јединица локалних самоуправа (ЈЛС) на територији Републике Србије у којима ће се имлементирати наведени пројекат који има за циљунапређење друштвене инклузије Рома и других осетљивих група у одабраним ЈЛС.

Наведени циљ биће постигнут кроз рад у три области:

  1. Пружање подршке озакоњењу стамбених објеката и унапређење услова становања у подстандардним насељима;
  2. Подизање капацитета образовних институција за подстицање социјалне инклузије деце у образовању;
  3. Подршка унапређењу међусекторске сарадње и стварању једнаких могућности грађана на правну заштиту.

Пројекат реализује Екуменска хуманитарна организација у партнерству са ХЕКС/ЕПЕР организацијом из Швајцарске. Укупни износ обезбеђених средстава за реализацију пројектних активности за период 2019. – 2022. године износи до 30.000.000 динара.

Од партнерске ЈЛС се очекује спремност да током пројектног периода учествује самостално и/или са ЕХО на међународним и националним конкурсима у сврху обезбеђивања додатних средстава за реализацију пројектних активности и/или повећању броја корисника. У ту сврху, ЕХО ће радити на јачању капацитета ЈЛС, трансферу знања и логистичкој подршци.

Период имплементације пројекта је од 1.јула 2019. до 31. децембра 2022. године.

Приликом потписивања Споразума председник Градске општине Звездара Милош Игњатовић је рекао да је за ГО Звездара потписивање овог споразума важно јер даје нову могућност да Општина Звездара утиче на побољшање живота припадника ромске заједнице на својој територији. Изменама Закона о главном граду и Статута Града Београда Општина Звездара ће, као једна од градских општина, добити неке надлежности које су до сада биле на нивоу града као што је легализација објеката до 400 квадрата, па ће у том делу постојати могућност да помогне суграђанима ромске националности у делу који је везан за припрему пројеката.  Градска општина Звездра има добру сарадњу са припадницима ромске националне мањине и овим пројектом та сарадња ће бити побољшана.

Саветник председника ГО Звездара за питања националних мањина Синиша Маринковић је рекао да је Градска општина Звездара и до сада била добар партнер по питању инклузије Рома и да је успешно реализовала низ европских и домаћих пројеката, као и и очекује да ће и реализација овог пројекта бити веома успешна.  Већ постојећа сарадња Градске општине Звездара и Екуменске хуманитарне организације овим пројектом ће бити побољшана.