У складу са Локалним акционим планом запошљавања на територији ГО Звездара у 2019.години, потписани су уговори са 20 незапослених лица која ће бити  радно ангажована на два јавна рада које финансира ГО Звездара а реализује Удружење „Звездарски еколошки центар“- Зец.

Планирано је да њихов ангажман траје 4 месеца, да буде у области одржавања јавне инфраструктуре и заштите животне средине, а у те сврхе Општина Звездара издвојила је 3 милиона динара.

Ова лица изабрана су на конкурсу који су расписали Градска општина Звездара и Нaционална служба за запошљавање а подршку у спровођењу процедуре Конкурса, и одабиру особа које ће бити ангажоване Општина је добила од Националне службе за запошљавање.

Према речима заменика председника ГО Звездара Виолете Филип, Општина Звездара је једна од водећих градских општина по издвајању средстава која су намењене у ове сврхе. Она је истакла да је ово трећа година да Општина интезивно помаже незапосленим особама да пронађу посао.

Начелник Одељења за програме запошљавања у Филијали Београд Весна Живковић Костић рекла је да поред Општине Звездара, НСЗ сарађује и са другим градским општинама Лазаревац, Младеновац и Врачар али да је најбоља и најдужа сарадња,не само кроз програме већ и сајмове запошљавања и трибине, са Општином Звездара.

Потписивању уговора присуствовали су и члан Већа ГО Звездара Роберт Милићевић и шеф одсека за социјалну заштиту ГО Звездара Радмила Урошевић.

Општина Звездара планирала је за ову годину средства у износу од преко 4 милиона динара за реализацију локалног акционог плана запошљавања.

Поред јавних радова, ГО Звездара организује и Сајам запошљавања, Сајам образовања и професионалне орјентације и активно ради на промоцији запошљавања теже запошљивих лица организовањем тематских трибина и округлих столова.