Од Комисије за процену штете Владе Републике Србије, ГО Звездара, као и друге самоуправе, добила је налог да хитно, а најкасније до 30. маја 2014. године достави први прелиминарни извештај о процењеној штети причињеној елементарном непогодом – поплава, по следећим категоријама:

– стамбени објекти,

– привредна добра (објекти и опрема),

– локална инфраструктура,

– пољопривредна добра

У складу са овим налогом, обавештавамо грађане Звездаре да, уколико на територији општине имају штету насталу елементарном непогодом-поплавом, могу је пријавити преко Сервисног центра ГО Звездара:

– телефоном: 011 7 850 350,

– путем СМС порука на број 066 64 00 999,

– мејлом на адресу servisni.centar@m.zvezdara.org.rs и

– преко Писарнице, Булевар краља Александра 77, радним данима од 7,30 до 18,30, а суботом од 9 до 14 сати.

У прилогу је допис Комисије за процену штете Владе Републике Србије.

Допис Комисије за процену штете (PDF 384 KB)