Градска општина Звездара упућује позив удружењима грађана и другим непрофитним организацијама, установама, организацијама и привредним субјектима у области културе  за реализацију програмских активности у оквиру манифестације Фестивала културе младих „Звездаријада“.

Фестивал културе младих „Звездаријада”, стална манифестација од значаја за Градску општину Звездара, је мултидисциплинарна културна манифестација у оквиру које се реализују различите програмске активности намењене деци и младима.

Средства за реализацију програма Фестивал културе младих „Звездаријада” су, у складу са Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2019. годину („Службени лист града Београда“ број 128/18 и 46/19), обезбеђена у буџету Градске општине Звездара, на позицији раздео V, глава 5.1, програм 1201 – Развој културе, Пројекат 1201 – 1002 – Звездаријада, функција 820 – услуге културе, економска класификација 472 – услуге по уговору, у износу од 1.200.000,00 динара.

Рок за достављање предлога програма је 20 дана од објављивања позива, односно 15. август 2019. године.

Реализација програмских активности је до краја јуна 2020. године, а извештај се доставља Одељењу за друштвене делатности Градске општине Звездара 15 дана од реализације последње активности, а најкасније до 20. јула 2020. године.

Детаљне информације о конкурсу су дате у прилогу.

Све додатне информације могу се добити у Одељењу за друштвене делатности Градске општине Звездара, канцеларија  306, или телефоном на број 011/3405-917.

Javni-poziv-Zvezdarijada 2019-2020.

Program-i-pravila-Zvezdarijade