Градска општина Звездара упућује позив удружењима грађана и другим непрофитним организацијама, установама, организацијама и привредним субјектима у области културе  за реализацију програмских активности у оквиру манифестације Фестивала културе младих „Звездаријада“.

Фестивал културе младих «Звездаријада», стална манифестација од значаја за Градску општину Звездара, је мултидисциплинарна културна манифестација у оквиру које се реализују различите програмске активности намењене деци и младима.

Средства за реализацију програма Фестивал културе младих «Звездаријада» су, у складу са Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2017. годину („Службени лист града Београда“ број 132/16, 8/17 и 50/17), обезбеђена у буџету Градске општине Звездара, на позицији раздео V, глава 5.1, програм 1201 – Развој културе, Пројекат 1201 – 1002 – Звездаријада, функција 820 – услуге културе, економска класификација 423 – услуге по уговору, у износу од 650.000,00 динара.

Рок за достављање предлога програма је 10 дана од објављивања позива, односно 21. септембар 2017. године

Реализација програмских активности је до 15. фебруара 2018. године, а извештај се доставља Одељењу за друштвене делатности Градске општине Звездара до 15. марта 2018. године.

Детаљне информације о конкурсу су дате у прилогу.

Све додатне информације могу се добити у Одељењу за друштвене делатности Градске општине Звездара, канцеларија  306, или телефоном на број 011/3405-917.

Јавни позив Звездаријада 2017

Програм и правила Звездарујаде