Градска Општина Звездара објављује позив за учешће на манифестацији „Летњи позоришни дани на Олимпу“ која ће се одржати у августу 2017. године.

„Летњи позоришни дани на Олимпу“ су традиционална манифестација ревијалног карактера која се одржава сваке године током последње недеље августа под покровитељством Градске општине Звездара, у сарадњи са СЦ „Олимп-Звездара“.

Манифестација се одржава на Летњој позорници са амфитеатарским гледалиштем, а у случају лоших временских услова представе се могу играти у централном затвореном спортском објекту у оквиру СЦ „Олимп Звездара“. Представе се играју од 18:30 часова.

За учешће се могу пријавити професионална позоришта, независне позоришне трупе и остали облици позоришних продукција које на свом репертоару имају представе за децу и младе.

Током манифестације се изводи седам представа за децу узраста од 4 до 10 година.

Представа којом се конкурише за учешће на манифестацији треба да буде едукативно забавног карактера, да у представи учествује више од двоје глумаца и да траје између 45 и 60 минута.

Представе изводе искључиво позоришта која поседују сопствене костиме и сценографију, сопствену технику за озвучење и сами ангажују мајстора тона.

Не могу се изводити представе које су приказиване претходне две године у оквиру манифестације Летњи позоришни дани на „Олимпу“.

Комисија за манифестације ГО Звездара разматра све приспеле пријаве и на основу примерености садржаја позоришног остварења узрасту, педагошке вредности позоришног остварења и његовог уметничког домета, понуђене цене и расположивих средстава у буџету, већином гласова присутних чланова одлучује о избору представа које ће бити изведене.

Попуњен пријавни формулар који можете преузети у прилогу и сав материјал треба послати најкасније до 27. маја 2017. године на адресу: Градска општина Звездара (за Летње позоришне дане), 11000 Београд, Булевар краља Александра 77 или мејлом на: dragana.milinkovic@zvezdara.org.rs

За додатне информације на располагању су бројеви телефона: +381 11 2424 908 и +381 11 3405 625.

Пријавни формулар за Летње позоришне дане на Олимпу