Градска општина Звездара у својству наручиоца покренула је јавну набавку у преговарачком поступку без објављивања позива, редни број набавке 27/2017,  услуга извођења позоришних представа, у оквиру 14. Дечјег позоришног фестивала „Позориште Звездариште“ – домаћа позоришта

Обавештење о покретању преговарачког поступка

4. Konkursna dokumentacija – Domaca pozorista

Одлука о додели уговора_25.10.2017

Обавештење о закљученом уговору

Уговор – Партија 1

Уговор – Партија 2

Уговор – Партија 3

Уговор – Партија 4

Уговор – Партија 5

Уговор – Партија 6

Уговор – Партија 7

Уговор – Партија 8

Уговор – Партија 9

Извештај  о реализацији уговора