На 4. Међународној научној конференцији, која је одржана од 14. до 16. октобра у Суботици на тему „Специјална едукација и рехабилитација-Рана интервенција“, првог дана рада у оквиру панел презентација представљена је пракса и искуство Волонтерског сервиса Звездаре.

Радмила Урошевић, помоћник шефа Одељења за друштвене делатности је, одговарајући на питања заинтересованих професионалаца учесника скупа, највише говорила о елементима концепта волонтирања на Звзедари. Она је говорила о доступности и ефикасности програма помоћи и подршке грађанима, као и елементима одрживости организовања волонтирања на Звездари у корелацији са превенцијом усамљености, пасивности и социјалне искључености суграђана свих генерација а посебно оних који припадају корпусу незапослених лица, особа са инвалидитетом и старијих суграђана. Звездарски модел волонтирања је представљен као добра пракса у препознавању и превазилажењу проблема појединаца у социјалном функционисању,унапређења међусекторске сарадње и хуманизацији свакодневног живота шире популације.

Скупу је присуствовало преко 200 професионалаца из Србије, Русије, Чешке, Словеније, Хрватске, Македоније и Босне и Херцеговине из области здравства, образовања и социјалне заштите који су изнели драгоцена лична искуства у области раног дијагностификовања развојних проблема, социјалног функционисања и посебно, ране интервенције.

Србија је земља са озбиљним здравственим и социјалним проблемима који имају непрекидни тренд пораста и у корелацији са овим чињеницама већи је значај стратешког бављења овом облашћу индивидуалних, породичних и друштвених проблема, један је од закључака Конференције која се од 2010.године одржава сваке друге године са циљем да се знања, искуства и идеје стручњака из наведених области поделе са колегама из региона и других земаља.