Комисија за спровођење конкурса за бесповратно суфинансирање у оквиру пројеката на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде, на 2. седници сходно члану 11. став 1. Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде („Сл. лист града Београда“ број 96/2017 и 101/2019), утврђује: ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ сходно члану 11. став 1. Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде („Сл. лист града Београда“ број 96/2017 и 101/2019).

Предлог ранг листе