Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2019. годину (“Службени лист града Београда” број 128/18) планирано је 2.000.000,00 динара за пројекте у области унапређења безбедности деце и ученика. На јавни позив, који је објављен 25. јануара 2019. године своје предлоге пројеката доставило је 7 основних и 6 средњих школа, укупно 13 пројеката.

Комисија за избор и праћење реализације пројеката/програма у области унапређења безбедности ученика у основним и средњим школама на територији Градске општине Звездара је на седници одржаној 27.3.2019. разматрала пристигле пријаве. Након анализе предложених програма на основу усвојених критеријума, консултација са стручном службом и анализе реализованих програма у претходном периоду, Комисија је једногласно донела  Предлог одлуке који можете видети у прилогу.

Предлог одлуке Комисије за избор и праћење реализације пројекатапрограма у области унапређења безбедности ученика у школама на Звездари