Савет Градске општине Звездара за безбедност саобраћаја на путевима на седници одржаној 26.10.2018. године, разматрао  је Извештај комисије за праћење реализације програма за коришћење финансијских средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима ГО Звездара о спроведеном јавном позиву  за доделу седишта за бебе/децу за путничка возила и донео Предлог одлуке о додели седишта за бебе/децу за путничка возила, у складу са Законом о безбедности саобраћаја и програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Звездара за 2018.годину. Документ се налази у прилогу.

Предлог одлуке