Савет Градске општине Звездара за безбедност саобраћаја на путевима, на седници одржаној 26.10.2018. године, разматрао  је Извештај комисије за праћење реализације програма за коришћење финансијских средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима ГО Звездара о спроведеном јавном позиву  реализације програма за доделу средстава за финансирање програма удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Звездара, у складу са реализацијом Програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја  и донео предлог одлуке о додели средстава за финансирање програма удружења који су усмерени ка унапређењу саобраћаја на путевима на подручју ГО Звездара.

Предлог одлуке – први део

Предлог одлуке – други део