Комисија за оцену програма у области спорта је прегледала достављене годишње програме спортских организација и школа. Достављено је 18 годишњих програма спортских организација, 19 годишњих програма школа   и 1 годишњи програм ПУ „Звездара“ који се односе на опремање школа и вртића спортком опремом и реквизитима.

Комисија је донела Предлог одлуке да подржи реализацију 16 спортких програма спортских организација и 20 програма васпитно образовних установа, које се у складу са Законом о спорту, у смислу реализације спортских активности, третирају као спортске организације.

Годишњи програми две спортске организације су одбијени јер не задовољавају формалне услове.

Предлог одлуке се може преузети у прилогу.

Предлог одлуке о суфинансирању годишњих програма спортских организација