Предлог одлуке са коначним ранг листама – удружења грађана

Комисија за избор програма/пројеката удружења грађана за 2017. годину је на 3. седници, која је одржана 2.8.2017. године, констатовала да није било приговора на Предлог одлуке са прелиминарним ранг листама и самим тим прелиминарне листе прогласила коначним.

Предлог одлуке са коначним ранг листама Комисија је проследила председнику ГО Звездара како би донео Одлуку о избору програма/пројеката удружења грађана. Председник је донео Одлуку која је заведена под бројем 020-2-74.

У прилогу:

Предлог одлуке са коначним ранг листама

Одлука о избору

Решење о додели средстава