Савет Градске општине Звездара за саобраћај на путевима Градске општине Звездара је на седници одржаној 18.04.2016. године донео Предлог одлуке о одобравању финансирања програма удружења грађана у оквиру реализације Програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима Градске општине Звездара по јавном позиву објављеном 1. априла 2016. године.

На Предлог одлуке може се поднети приговор у року од 5 дана од дана објављивања на Огласној табли ГО Звездара и званичној интернет презентацији Градске општине Звездара. Савет Градске општине Звездара за саобраћај на путевима ће разматрати и одлучивати по поднетим приговорима, а коначну Одлуку о додели средстава програмима удружења грађана у оквиру реализације Програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима Градске општине Звездара доноси председник ГО Звездара.

Предлог одлуке о одобравању финансирања програма удружења грађана (ПДФ, 948 КБ)