Комисија за културу је након разматрања пријава пристиглих по Јавном позиву за подношење пријава за доделу средстава из буџета Градске општине Звездара опредељених за културу за 2016. годину, донела Предлог одлуке за доделу средстава.

На овај Предлог Одлуке, учесници Конкурса имају право приговора у року од 5 дана од објављивања на Огласној табли и интернет презентацији Градске општине Звездара.

Предлог одлуке за доделу средстава (ПДФ 82 КБ)