Педесетпрвој седници Комисија за родну равноправност ГО Звездара, која је одржана 22.06.16. присуствовао је председник Милош Игњатовић и шефица Кабинета Јелена Папић, као и представници релевантних институција и удружења са којима КРР сарађује.

После међусобног представљања и упознавања уследио је заједнички закључак о наставку активности и још бољем повезивању локалне заједнице на решавању проблема, а нарочито на решавању проблема насиља у породици.

Комисија за родну равноправност координира, повезује и чини да равноправност не буде само реч која се односи на мушко женске односе већ спона и веза за принмену принципа једнаких могућноати за своје суграђане у свим областима живота.