Свечана сала Општине Звездара данас је била препуна основаца, средњошколаца и понеког предшколца, који су дошли да поставе питања и дају сугестије Милану Поповићу, председнику ГО Звездара, у оквиру традиционалног сусрета током „Дечје недеље“.

Више од два сата и много подигнутих руку, питања и одговора који нису били за оцену, сведоче о великом интересовању школараца за решавање различитих проблема: ограде школских дворишта, инетрнет везе и рачунари, уређење учионица, идеје ђачких парламената, насиље у школи и ван ње и још много тога.

Деца су показала велико интересовање за учешће у раду Канцеларије за младе, која за сада ради у канцеларији 207 Општине Звездара, а ускоро ће добити простор у Месној заједници „Зелено брдо“ намељен окупљању и сарадњи младих.

Овај традиционални сусрет покренуо је многа значајна питања која муче школарце, а која ће ангажовањем Општине Звездара бити решена.

За решавање проблема у надлежности градских и републичких институција, деца су од председника добила подршку и савете како да уз помоћ Општине, наставника и родитеља дођу до циља и анимирају надлежне.

Проблем насиља у школама, о коме је говорило више ученика, указао је на потребу додатне контроле и наставка пројеката повезивања заједнице, које Општина Звездара спроводи последњих година у сарадњи са Полицијом, Центром за социјални рад, школама и Домом здравља.

Данашњи сусрет отворио је многе теме и показао да је учешће младих у развоју друштвене заједнице незаобилазан, као и да су млади Звездаре заинтересовани и зрели да у том раду учествују.

Манифестација „Дечје недељa“, чији је организатор на нивоу државе организација „Пријатељи деце Србије“, има дугу традицију у свету и код нас, а од 1987. дефинисана је Законом о друштвеној бризи о деци.

Циљеви „Дечје недеље“ су: скретање пажње најшире јавности на права и потребе деце, сагледавање стварног положаја детета у друштву, указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају у заштити и остваривању права деце, презентација постигнутих резултата, указивање на примере кршења дечјих права и проблеме, као и на примере добре праксе у остваривању права деце, промоција активног учешћа саме деце у доношењу одлука које их се тичу, покретање иницијатива и нових акција који ће доприносити побољшању положаја деце и остваривању њихових права.