Представници Комисије за родну равноправност председника ГО Звездара учествовали су на Конференцији „Нови законски оквир-изазови и могућности за родну равноправност на локалном нивоу” која је 25.05.2010. одржана у Новом Саду.

У име Комисије за родну равноправност председника Градке општине Звездара, на конференцији, коју је организовала Стална конференција градова и општина, су учествовали Леила Руждић Трифуновић, председница Комисије за родну равноправност председника Градске општине Звездара и Зоран Ковач, секретар Комисије.

Уз подршку мисије ОЕБС-а у Србији, Стална конференција градова и општина је конференцију организовала у оквиру Програма „Изградња капацитета Сталне конференције градова и општина, друга фаза”, који СКГО спроводи у сарадњи са УНДП, и уз подршку Шведске агенције за међународни развој (СИДА). Значајан допринос квалитету и садржини конференције су пружили УНИФЕМ и Управа за родну равноправност.

Учесници/це су на конференцији могли/гле да чују излагања о законском и инстутуционалном оквиру за родну равноправност у Републици Србији, да у вези са Европском повељом о родној равноправности сазнају какво је тренутно стање у области родне равноправности на нивоу локалних самоуправа у Србији, као и да се упознају са могућим изазовима за остваривање родне равноправности на локалном нивоу. Поред овога, имали/ле су прилику и да се упознају са примерима добре праксе у вези са питањима родне равноправности.

Конференција је представљала и прилику за размену мишљења релевантних доносилаца одлука на централном и локалном нивоу, представника међународних организација које се овим питањем баве, као и представника организација цивилног друштва, како би се на адекватан начин обезбедило веће учешћа и активни ангажман жена у друштвеном, културном, економском и политичком животу локалних заједница, посебно имајући на уму недавно усвојен Закон о равноправности полова.