Прелиминарна  листа Јавног конкурса за  учешће грађана у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији Градске општине Звездара 


Република Србија

Град Београд

Одељење за комуналне делатности, заштиту животне средине

и координцију инвестиционих пројеката

Комисија за реализацију енергетске санације

породичних кућа путем уградње соларних панела

за производњу електричне енергије за сопствене потребе

17.06.2022. године

Булевар краља Александра бр.77

Б е о г р а д

 

 

Комисија за реализацију енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе (у даљем тексту Комисија), образована Решењем Већа Градске општине Звездара број 06-55/2021 од 29.11.2021. године, и члана 12. Правилника о енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе („Службени лист града Београда“, бр.107/21), става II Решења о образовању Комисије за реализацију енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и Јавног конкурса за учешће грађана у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији Градске општине Звездара од 25.05.2022. године доноси

 

 

ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ KРAЈЊИХ КОРИСНИКА – ГРАЂАНА

 

I

            Грађани који су изабрани у складу са условима за учешће физичких лица у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији Градске општине Звездара број XI бр. 06-24/ 22 од 23.05.2022. године су:

 

 

 1. МИСАИЛОВИЋ БОРИС, број пријаве 401-317/2022 од 09.06.2022. године, број бодова је 99;

 

 1. ПОПАДИЋ БОШКО, број пријаве 401-312/2022 од 09.06.2022. године, број бодова 98;

 

 1. ЂОРЂЕВИЋ ДЕЈАН, број пријаве 401-316/2022 од 09.06.2022. године, број бодова је 97,5.

 

 1. МИЛИВОЈЕВИЋ ДРАГАН, број пријаве 401-307/2022 од 08.06.2022. године, број бодова је 96;

 

 1. МЛАДЕНОВИЋ РАДИВОЈ, број пријаве 401-302/2022 од 08.06.2022. године, број бодова је 96;

 

 1. ЂОРИЋ МИРЈАНА, број пријаве 401-305/2022 од 08.06.2022. године, број бодова је 96;

 

 1. СТОЈКОВИЋ ЗОРАН, број пријаве 401-283/2022 од 02.06.2022. године, број бодова је 96;

 

 1. ВУЧКОВИЋ ДУШАНКА, број пријаве 401-295/2022 од 06.06.2022. године, број бодова је 96;

 

 1. ДРАГОЉУБ РАДОЈЕВИЋ ИВАНА, број пријаве 401-313/2022 од 09.06.2022. године, број бодова је 96;

 

 1. ТЕОФИЛОВИЋ МИЛЕНКО, број пријаве 401-320/2022 од 09.06.2022. године, број бодова је 90;

 

 1. ПЕЈИЋ ДРАГАН, број пријаве 401-287/2022 од 03.06.2022. године, број бодова је 87;
 2. ХИНИЋ ЗЛАТА, број пријаве 401-308/2022 од 08.06.2022. године, број бодова је 86;

 

 1. КЕКИЋ ДРАГОЈЕВИЋ МАРИНА, број пријаве 401-310/2022 од 09.06.2022. године, број бодова је 80.

 

 1. МИЛОРАД БОШЊАК, број пријаве 401-301/2022 од 08.06.2022. године, број бодова је 76;

 

 1. ЖУНИЋ СТОЈАН, број пријаве 401-318/2022 од 09.06.2022. године, број бодова је 72,5;

 

 1. ЂОКОВИЋ МИЛИЦА, број пријаве 401-306/2022 од 08.06.2022. године, број бодова је 71;

 

 1. ШПАНОВИЋ БОЖАН, број пријаве 401-314/2022 од 09.06.2022. године, број бодова је 71;

 

 

 

II

Грађани чије су пријаве одбачене од стране Комисије као неуредне, јер нису у складу са Јавним конкурсом су:

 1. ПЕТРОВИЋ ТОМИСЛАВ, број предмета 401-319/2022 од 09.06.2022.године – пријава се одбацује као непотпуна. Није достављена тражена валидна документација да је објекат у поступку легализацијe (озакоњења).
 2. ОГЊЕНОВИЋ НЕНАД, број предмета 401-282/2022 од 02.06.2022. године – пријава се одбацује као непотпуна. Није достављена тражена документација да је објекат у поступку легализације (озакоњења).

 

 

 

III

 

Грађани чије су пријаве одбијене од стране Комисије јер нису у складу са Јавним конкурсом су:

 1. СЕГЕР ДЕНТАЛ ДОО, број пријаве 401-315/2022 од 09.06.2022. године – пријава се одбија као неоснована. Објекат је у катастру укњижен као пословни објекат, а Јавни конкурс је расписан за домаћинства.

 

IV

Учесници Јавног конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе изабраних привредних субјеката, у року од три (3) дана од дана објављивања листе.

На ову листу учесници Јавног конкурса могу изјавити приговор Комисији у року од осам (8) дана од дана њеног објављивања на огласној табли Градске управе и званичној интернет страници Града.

 

 

  Комисија за реализацију енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе