Након спроведеног јавног позива, разматрања и бодовања приспелих пријава, на предлог Комисије за избегла и интерно расељена лица, Савет за миграције је усвојио Прелиминарну ранг листу корисника.

Прелиминарна ранг листа за новчану помоћ