После спроведеног Јавног позива за доделу грађевинског материјала породицама избеглица, обиласка на терену, разматрања и бодовања пријава ГО Звездара објављује Прелиминарну ранг листу корисника.

preliminarna rang lista korisnika