у виду доделе опреме и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности, пројекат финансиран од стране ЕУ.

Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених доходовним активностима интерно расељених лица и повратника (у даљем тексту: Комисија), формирана у оквиру пројекта „Бољи услови за живот интерно расељених лица и повратника на Звездари“, финансираног од стране Европске уније (уговор број 2018/397-341), на седници 27.1.2020. године усвојила је прелиминарну листу корисника за доделу помоћи интерно расељеним лицима и повратницима са територије ГО Звездара у виду опреме и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности (у оквиру пројекта финансираног од стране ЕУ).

Право на помоћ могу да остваре појединци и породице интерно расељених лица и повратника на територији ГО Звездара, како би покретањем или унапређењем сопственог бизниса побољшали услове живота, а опредељено је најмање 10 пакета помоћи вредности до 2.000 евра. Одлуком Комисије предвиђено је да 11 интерно расељених лица и 1 повратник буду корисници ове помоћи.

Ово је део активности на пројекту, који финансира Европска унија у укупном износу од око 283.000 евра, а спроводи га Градска општина Звездара у партнерству са Удружењем „Завичај“. Циљ пројекта је помоћ у унапређењу услова становања интерно расељених лица и повратника са Звездаре кроз доделу пакета грађевинског материјала,  али и економско оснаживање кроз подршку самозапошљавању, започињању или ширењу сопственог бизниса.

Сви потенцијални корисници ће добити и помоћ ментора за покретање и развијање сопственог бизниса.

Предлог ранг листе ИРЛ, 27.1.2020.

Предлог ранг листе РЕА, 27.1.2020.