На 44. седници Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Београда одржаној 21.5.2020. на тему спречавања, сузбијања и гашења епидемије COVID19 усвојене су препоруке Градског завода за јавно здравље за примену противепидемиолошких мера за рад спортских објеката отвореног и затвореног типа на територији града Београда и препоруке за примену хигијенско-епидемиолошких мера у установама културе (осим библиотека).

Поред овога, усвојена је и Препорука Министарства културе за наставак припремног процеса извођења уметничке игре-класичан балет, народна игра, савремена игра и осталих културних програма и културних саджаја-мјузикл и пантомима у свим установама културе ради примене мера превенције и смањења ризик преношења и ширења заразне болести COVID19.

 

Препорука спортски објекти

Препоруке установе културе (осим библиотека)

Препорука Министарства културе