Представљање плана регулације парк шуме Звездара окупило је око стотину грађана у просторијама ГО Звездара, где су представници Урбанистичког завода Београда одговарали на многобројна питања и говорили о будућем изгледу шуме која представља симбол општине Звездара.

Заштита парк шуме Звездара је, по речима Зорице Ромић, руководиоца у изради Плана, један од приоритетних циљева плана. Осим заштите 100 ха шуме, ту су и спречавање нелегалне градње, санација постојећег стања, унапређење инфраструктуре, увођење нових рекреативних и културних садржаја.
Звездарска шума представља површину са посебним природним вредностима, унетим у карту трајних добара. Осим зеленила, које ће бити заштићено оградом, предвиђено је постојање дечје установе, геронтолошког центра, видиковца са рестораном и пратећим садржајима, простора за јавне изложбе и сл.

Питања грађана већим делом су се односила на изградњу канализационе мреже, што је представљало прву фазу Плана детаљне регулације, могућност градње, гасификације, питања саобраћајница, изузимања земљишта и др.

Обрађивачи Плана позвали су још једном грађане да све сугестије и предлоге пошаљу у писаном облику Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, 27. марта 43-45 најкасније до краја јавног увида, тј. до 25. маја 2008.

План је до 25. маја изложен у малој сали Општине Звездара, где средом и петком од 11 до 15 сати представници обрађивача одговарају на питања грађана.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Београда биће одржана у згради Градске управе, 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену), 23. јуна 2009.