Позивају се грађани Звездаре који су претрпели штету од елементарне непогоде–јаког олујног ветра, града и кише, на породичним стамбеним објектима у својини грађана и стамбеним заједницама, током јула месеца 2023. године, да исту пријаве у периоду од 18.09.2023. године до 02.10.2023. године.

За све додатне информације можете се обратити на бројеве телефона 011/3405-714, 3405-762 или 3405-662, сваког радног дана од 8.00 до 15.00 часова.

Јавни позив за пријаву штете

Образац-пријава штете