У Месној заједници ”Липов лад“ (Бул. краља Александра 77) на Звездари почела је реализација програма припреме за полагање квалификационих испита за упис у средњу школу за ученике ромске националности.

Настава ће се одржавати наредне три недеље према следећем распореду:
– Часови математике – уторком и четвртком од 15.00 (двочас). Наставу ће држати професорка математике Јагода Ђинђић Тасевски.
– Часови српског језика – средом и петком од 14.00 (двочас). Наставу ће држати професорка српског језика Светлана Стаменковић.

Осим часова математике и српског језика на којима ће се припремати за полагање квалификационог испита, ученици ће имати прилику да добију и стручне савете психолога и помоћ у избору школе односно занимања.

Сматрајући да је образовање Рома један од најзначајнијих предуслова и путева њихове еманципације и интеграције у друштво, Градска општина Звездара и Општински координациони центар за укључивање Рома организују овај програм као конкретан вид подршке наставку школовања и помоћи ученицима ромске националности.

Општина планира и друге акције и мотивационе програме за укључивање ромске деце у образовни систем (обавезан предшколски програм, упис у основну школу и редовно похађање наставе) уз истовремено подизање свести њихових родитеља и ромске заједнице о важности образовања.