У прилогу се налази „Приручник за Роме и Ромкиње“ у вези озакоњења објеката,развијен од стране ГО Звездара и стручњака из те области, у оквиру пројекта „Унапређење услова станопвања ромске популације на Звездари“ финансираног од стране ОЕБС и СИДА.

Приручник за Роме и Ромкиње (Ворд 29.5 кб)