Изборна комисија Градске општине Звездара, на 25. ој седници одржаној 12.04.2016. под редним бројем 10 прогласила је листу кадидата/киња за одборнике/це Скупштине Градске општине Звездара, под називом Српска монархистичка странка „Српска слога“ – Љубомир Симић, коју је за изборе расписане за 24.04.2016. године, поднела Српска монархистичка странка „Српска слога“.