Изборна комисија Градске општине Звездара, на 8. ој седници одржаној 10.03.2016. под редним бројем 2 прогласила је листу кадидата/киња за одборнике/це Скупштине Градске општине Звездара, под називом Демократска странка – Звездара ради, коју је за изборе расписане за 24.04.2016. године, поднела Коалиција: Демократска странка – Звездара ради.