Изборна комисија Градске општине Звездара, на 17. ој седници одржаној 07.04.2016. под редним бројем 6 прогласила је листу кадидата/киња за одборнике/це Скупштине Градске општине Звездара, под називом „За бољу Звездару – МОЈА ЗВЕЗДАРА – Миљан Стојановић“, коју је за изборе расписане за 24.04.2016. године, поднелаГрупа грађана : „За бољу Звездару – МОЈА ЗВЕЗДАРА – Миљан Стојановић“.