Зелена радна места – радна места будућности

У организацији Звездарског еколошког центра, под покровитељством ГО Звездара и Националне службе  запошљава у понедељак, 06.11.2017. од 17 до 19 сати биће одржан стручни скуп под називом Промоција запошљавања Зелена радна места-радна места будућности.

Идентификација и побољшање животног стандарда осетљивих и теже запошљивих категорија становништва једино су могући кроз побољшање њихове запошљивости, односно кроз побољшање њиховог статуса на тржишту рада. Социјално предузетништво је једна од реалних области (само)запошљавања које пружају могућност приватног бизниса са елементима јавног интереса. Стручни скуп „Дан социјалних кооператива на Звездари“ има за циљ да оснажи све оне који планирају да се посвете овој области економије.

Локалним акционим планом запошљавања Градске општине Звездара за 2017. годину утврђују се приоритети и мере за унапређење запослености и смањење незапослености на територији ГО Звездара , са посебним фокусом на теже запошљиве категорије становништва, и то:

  • младе до 30 година,
  • старије од 45 година,
  • жене у евиденцији службе за запошљавање које су идентификоване као посебно осетљиве на тржишту рада,
  • неформално запослене жене и запослене жене са малим приходом, недовољним за издржавање породице,
  • особе са инвалидитетом,
  • жртве породичног насиља и

Роми.

 Скуп ће отворити заменик председника ГО Звездара Предраг Веиновић, у име Националне службе запошљавања обратиће се Бранислава Познановић, руководилац филијале на Звездари.

Звездарски еколошки центар као организатор побринуо се да на скупу говоре стручњаци који ће учесницима приближити теоријски приступ значају побољшања услове за спровођење циркуларне економије и отварања нових радних места – ЗЕЛЕНИХ РАДНИХ МЕСТА кроз искоришћење отпада као ресурсa за поновну употребу како на националном тако и на општинском нивоу, чиме би се подстакла иницијатива свих сегмента друштва  у повећању обима рециклаже отпада, ограничило одлагање отпада, смањило неконтролисано искоришћење природних ресурса и утицало на промене понашања потрошача, циљ је првог у низу предавања Звездарског еколошког центра.

Циркуларна економија, насупрот тренутној економији заснованој на линеарном моделу “узми – направи – користи – одбаци”, заснива се на моделу који тежи мањем коришћењу ресурса и избегавању стварања отпада „узми – користи – поново направи – поново користи”.

Oтпад као ресурс се поново може и мора користити, а вишеструке су предности оваквог приступа решавања питања отпада и токова отпада у складу са стандардима развијених земаља Европске уније. Осим штедње циркуларна економија доприноси и отварању нових радних места. Процена Међународне организације рада (МОР) је да ће прелазак са линеарне економије на циркуларну економију обезбедити чак 15 до 60 милиона додатних радних места у свету већ у следеће две деценије.

С друге стране представиће се и неколико удружења и организација као примери добре праксе и дугогодишњим искуством у области социјалног запошљавања и екологије.

Национална Служба запошљавања са аспекта тржишта рада и акционих планова запошљавања даће свој допринос у делу подршке и сарадње са Општином Звездара у економском оснаживању теже запошљивих  категорија суграђана кроз активне програме запошљавања попут функционалног описмењавања и обуке на радном месту, чиме би Општина на квалитетан и одржив начин могла да утиче на превазилажење стања зависности од социјалних служби.