Током августа 2016. године све месне заједнице на територији општине Звездара радиће од 7.30 до 15.30 часова сваког радног дана у недељи.