Шалтер за грађевинске послове (шалтер број 9) који се налази у шалтер сали Градске општине Звездара у улици Булевар краља Александра број 77 у периоду од 29.07.2013. до 17.08.2013. године радиће са странкама радним данима (од понедељка до петка) од 08:00 до 16:00 часова.