Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који за предмет има набавку радова на замени столарије на одељењима геријатрије и неурологије КБЦ Звездара (јавна набавка бр. 21/2017)

Позив 30.08.2017

Конкурсна документација столарија КБЦ

Појашњење конкурсне документације_05.09.2017

Конкурсна документација измењена и допуњена верзија

12.Обавештење о продужењу рока

Одговор на питање_11.09.2017

Одлука о додели уговора

12.1 Обавестење о закљуценом уговору 10 10 2017

УГОВОР КБЦ