У току су радови на реконструкцији Устаничке улице на потезу од раскрснице улица  Устаничка и Војислава Илића до ресторана Златно пиленце у дужини од километар и 200 метара.

У улици ће бити постављен нови асфалт и сређене шахте и сливници. Радове изводи ЈКП Београд пут а средства су обезбеђена из буџета Града Београда.

Због радова, до 8. августа биће измењен режим рада линија јавног градског превоза у Устаничкој улици, од Улице Војислава Илића до Улице Михајла Тодоровића.

Током извођења радова затворен је коловоз Устаничке улице (смер према Булевару краља Александра), док се коловоз који се у редовном режиму користи за саобраћај у смеру према граду користи за двосмерно одвијање саобраћаја.

Пресецање разделног острва Устаничке улице биће извршено да би се омогућило скретање удесно из Улице Војислава Илића у Устаничку (смер према Булевару краља Александра).

Привремено се измештају стајалишта (смер према Булевару краља Александра): „Шумице” за линије јавног превоза 17, 31, 50, 308 и 310 – стајалиште се поставља на разделно острво у висини постојеће позиције стајалишта; „Петрињска” за линије јавног превоза 17, 31, 50, 308 и 310 – стајалиште се поставља на разделно острво, око 50 метара испред постојеће позиције; „Коњарник” за линије јавног превоза 17 и 31 – стајалиште се поставља у оквиру окретнице, на позицију испред објекта са кућним бројем 230б; „Коњарник” за линије јавног превоза 50, 308 и 310 – стајалиште се поставља на позицију око 50 метара након окретнице „Коњарник”, непосредно испред колског улаза у објекат са кућним бројем 234.