Измене и допуне регионалног просторног плана административног подручја Града Београда изложене су на рани јавни увид у згради Градске управе, у Ул.27. марта бр.43-45, (сала 2 у сутерену), у периоду од 25.9.2017. до 9.10.2017. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у Ул. 27.марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену).

Писана мишљења на предложена решења могу се доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, у Ул. краљице Марије бр.1, најкасније до 9.10.2017. године.