Веће Градске општине Звездара, на седници одржаној дана 24.10.2022. године, на основу члана 14. и члана 42. Статута Градске општине Звездара („Службени лист града Београда“ број 124/19 – пречишћени текст) и чланова 26. и 27. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова путем соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП1/22, XI број 06-17/22 од 19.04.2022. године (,,Службени лист града Београда“, број 107/22)  и чланова 26. и 27. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређењеенергетске ефикасности ЈП1/22 XI број 06-17/22 од 19.04.2022. године (,,Службени лист града Београда“, број 107/22), чл.43-45 Пословника Већа Градске општине Звездара XI број  06 –42/19 од 03.12.19. године и Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији Градске општине Звездара за 2022. годину, објављеног 25.07.2022. године доноси РЕШЕЊЕ О КОНАЧНОЈ  ЛИСТИ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА –  ГРАЂАНА који су испунили услове у складу са условима за учешће физичких лица у конкурсу за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији Градске општине Звездара, расписаним Одлуком Већа ГО Звездара  број XI бр. 06-34/ 22 од 22.07.2022. године.

 

Решење о коначној ранг листи крајњих корисника – грађана