Веће Градске општине Звездара на седници од 05.07.2017. године донело је Решење о образовању конкурсне комисије за избор заменика начелника под бројем XИ број 06-20/2017.

Решење о образовању конкурсне комисије за избор заменика начелника